ΕΝΕΡΓΕΙΝ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τίτλος Έργου: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο

Ακρωνύμιο Έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΝ

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αξιοποιήση των μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο που θα οδηγήσει τελικά σε:

▪ Επιδεικτική εφαρμογή ώριμων & καινοτόμων έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ, σε χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων σε όλους τους πολίτες & και επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
▪ Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και δράσεις του στρατηγικού έργου.
▪ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών.
▪ Πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαικούς & εθνικούς στόχους Ελλάδος & Κύπρου
(20-20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέαςπρογραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της διαμόρφωσης- 07/10/2015 Πρόσκληση σε πολιτιστική εκδήλωση για την ανάδειξη των επιδεικτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων 13 Οκτωβρίου 2015
 
- 07/10/2015 Πρόσκληση σε ανοικτό Διήμερο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 13-14 Οκτωβρίου 2015
 
- 18/11/2014 Hμερίδα Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 24 Νοεμβρίου 2014
 

Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Διαφημιστικό Σπότ